Höytiönnummen Enskarata suljettu!

28.10.2019

Rata avataan talvella uudestaan, kun lumet ovat saapuneet. Reitti on tasattu kaivurilla ja se odottaa jäätymistä.

kilpailujaos