NMK vuosikokous la 13.3. klo 16.00

2.3.2021

NMkn Vuosikokous pidetään la 13.3.2021 klo 16.00.

Kokoontumisrajoituksista johtuen mahdollisuus osallistua kokoukseen Teamsilla, linkki: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRhYTUyMmQtZGQyNy00ZWEwLWFiYjktMDVjNzM4NzA5Mjg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b608753-4cf5-43de-afa6-3f93875a3c42%22%2c%22Oid%22%3a%22fe154e4d-859c-42ab-8e6c-e61ce5297856%22%7d

t, hallitus